Комтехсис стартира своята дейност през 2006 година в областта на информационните технологии. От създаването си до днес реализирахме успешно множество проекти, чрез които осигурихме на своите Клиенти набор от удобни технологични инструменти за извършване на ежедневните им дейности.

Доставената от нас техника се отличава с изключителна надежност - под 2% дефектируемост.

Нестандартният ни подход към реализацията на проектите доведе до оптимизация на инвестициите и осигури на Клиентите ни увереността в правилния избор - outsourcing